ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 18 - 29 ΕΤΩΝ.

Άνοιξε επιδοτούμενο πρόγραμμα μέσω του οποίου οι επιχειρήσεις μπορούν να προβούν σε πρόσληψη ανέργων για συνολική διάρκεια 7 μηνών.


Οι άνεργοι θα πρέπει να έχουν ηλικία από 18 - 29 ετών.

Επιδοτείται μέσω του εν λόγω προγράμματος το σύνολο του μισθολογικού κόστους (νόμιμος κατώτατος μισθός).


Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη μιας επιχείρησης στο πρόγραμμα είναι να μην έχει προβεί σε μείωση του προσωπικού κατά το τρίμηνο πριν την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΔΥΠΑ. Ως μείωση λογίζεται η απόλυση και οι μειώσεις ωρών χωρίς αντικατάσταση.