Η Εταιρία
H "Added Value" είναι μια εταιρεία η οποία δραστηριοποιείται στον κλάδο των συμβουλευτικών υπηρεσιών πρός επιχειρήσεις.

Διαθέτοντας μακροχρόνια εμπειρία στον τομέα των συμβουλευτικών υπηρεσιών, η Added Value συνιστά τον πλέον κατάλληλο συνεργάτη για την ανάπτυξη της επιχείρησης σας.


Στην "Added Value" αναλαμβάνουμε:

- την ένταξη σας σε αναπτυξιακά προγράμματα του ΕΣΠΑ

- πάσης φύσεως οικονομοτεχνική μελέτη

- την δημιουργία εσωτερικών εργαλείων παρακολούθησης της πορείας μιας επιχείρησης

- χρηματοοικονομικές αναλύσεις εταιρειών.


Οι λέξεις που μας χαρακτηρίζουν είναι:

  1. Αξιοπιστία
  2. Ειλικρίνεια
  3. Μεθοδικότητα
  4. Ταχύτητα
  5. Αποτελεσματικότητα.

Added Value - The Added Value to your business.