Κινούμαι Ηλεκτρικά Γ' κύκλος

Άνοιξε προς υποβολή αιτήσεων το πρόγραμμα επιδότησης αγοράς ηλεκτρικών οχημάτων και φορτιστών για φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις.

Βασικά χαρακτηριστικά προγράμματος

ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

 • Επιδότηση 30% της τιμής προ ΦΠΑ για την αγορά ή χρονομίσθωση ηλεκτρικού αυτοκινήτου με μέγιστο ποσό τις 9.000€.
 • Επιβράβευση απόσυρσης αυτοκινήτου με 2.000€ και επιδότηση αγοράς έξυπνου φορτιστή 500€.
 • Επιπλέον επιδότηση 1000€ για αγορά αυτοκινήτου από ΑΜΕΑ.
 • Για πολύτεκνες οικογένειες επιπλέον επιδότηση 1000€ ανά εξαρτώμενο τέκνο από το τρίτο και πάνω και έως 4000€ συνολικά.
 • Επιπλέον 1000€ για την αγορά αυτοκινήτου και μικροαυτοκινήτου σε νέους έως 29 ετών.
 • Επιδότηση 40% της τιμής προ ΦΠΑ και με μέγιστο ποσό επιδότησης 3.000€ για αγορά L5e έως L7e (επαγγελματικά ηλεκτρικά τρίκυκλα και μικροαυτοκίνητα).
 • Eπιδότηση 30% της τιμής προ ΦΠΑ και με μέγιστο ποσό επιδότησης 1.300€ για αγορά ηλεκτρικών δικύκλων κατηγορίας L1e έως L4e.
 • Επιδότηση 40% για τα ηλεκτρικά ποδήλατα, με μέγιστο ποσό επιδότησης 800€.

ΕΤΑΙΡΙΕΣ

 • Επιδότηση 30% της τιμής προ ΦΠΑ για την αγορά ή χρονομίσθωση ηλεκτρικού αυτοκινήτου με μέγιστο ποσό τις 6.000€ ανά όχημα από 1 έως 20 οχήματα και 20% επιδότηση με μέγιστο ποσό τις 4.000€ ανά όχημα από 21 οχήματα και πάνω.
 • Επιβράβευση απόσυρσης με 2.000€ ανά αυτοκίνητο και επιδότηση αγοράς έξυπνου φορτιστή 400€ για κάθε φορτιστή.
 • Επιδότηση 40% της τιμής προ ΦΠΑ και με μέγιστο ποσό επιδότησης 3.000€ για αγορά L5e έως L7e (επαγγελματικά ηλεκτρικά τρίκυκλα και μικροαυτοκίνητα).
 • Eπιδότηση 30% της τιμής προ ΦΠΑ και με μέγιστο ποσό επιδότησης 1.300€ για αγορά ηλεκτρικών δικύκλων κατηγορίας L1e έως L4e.
 • Επιδότηση σε εταιρείες ταχυμεταφορών, διανομών και τουριστικές εταιρείες για την αγορά έως και 10 ηλεκτρικών ποδηλάτων.
 • Επιπλέον 4.000€ ανά αυτοκίνητο για εταιρίες που δραστηριοποιούνται σε νησιά.


Υποβολές αιτήσεων έως και τον Απρίλιο του 2025 ή μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού.