Στήριξη για την μεταποίηση και την εμπορία/ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων

Δικαιούχοι είναι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται κατά κύριο λόγο στη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων και το τελικό προϊόν είναι γεωργικό.

Η πρώτη ύλη και τα τελικά προϊόντα θα πρέπει να αφορούν το κρέας (αιγοπρόβατα, βοοειδή, χοιρινά, πουλερικά, κουνέλια), το γάλα, τα αυγά, το μέλι, τις ζωοτροφές, τα δημητριακά, τα ελαιούχα προϊόντα, τα οπωροκηπευτικά, το οίνο, το ξύδι, τα άνθη, τα φαρμακευτικά και αρωματικά φυτά και τέλος τους σπόρους & το πολλαπλασιαστικό υλικό.

Ο προϋπολογισμός κυμαίνεται από 400.001€ μέχρι και 5.000.000€.


Η επιδότηση δύναται να ανέρχεται έως 65%.

Για τις περιπτώσεις επενδυτικών δαπανών που στοχεύουν σε μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, ύδατος, εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου, μείωση της χρήσεις αποβλήτων, από ένα ποσοστό και πάνω, όπως θα καθοριστεί στον αναλυτικό οδηγό, προβλέπεται προσαύξηση του ποσοστού ενίσχυσης κατά 10%.


Οι επενδύσεις αφορούν κυρίως σε ιδρύσεις, εκσυγχρονισμούς, επεκτάσεις, μετεγκαταστάσεις μονάδων παραγωγής και αποθηκευτικών χώρων, συγχωνεύσεις μονάδων και μονάδων διαχείρισης.