Πράσινα Ταξί

Πρόγραμμα επιδότησης επιβατηγών οχημάτων δημόσιας χρήσεως (Ε.Δ.Χ.).

Ωφελούμενοι είναι όλοι οι ιδιοκτήτες Ε.Δ.Χ. οχημάτων ΤΑΞΙ κατηγορίας EURO 5 και παλαιότερης. Κάθε ωφελούμενος δικαιούται αγοράς ή σύναψη επαγγελματικής μίσθωσης ενός (1) αμιγώς ηλεκτρικού αυτοκινήτου.

Το ύψος των ενισχύσεων καθορίζεται ως εξής: 

- Για αμιγώς ηλεκτρικά Ε.Δ.Χ οχήματα ΤΑΞΙ (BEV) το οικολογικό bonus ανέρχεται σε ποσοστό 40% επί της Λ.Τ.Π.Φ. με μέγιστο ποσό 17.500€.

- Η υποχρεωτική απόσυρση Ε.Δ.Χ. οχήματος ΤΑΞΙ επιβραβεύεται με ποσό ίσο 5.000€.

- Η αγορά «έξυπνου» φορτιστή επιδοτείται με ποσό 500€.

Υποβολές ως 31/12/2024.